Zakladateli NF jsou paní Ing. Livia Klausová, CSc., manželka prezidenta republiky a prezident republiky pan Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Cílem tohoto fondu je pomoc lidem při návratu do společnosti a jejich začleňování do normálního života.

Také našim dětem z DD Smolina Nadační fond Livie a Václava Klausových pomáhá. Dětem, které jsou do projektu zapojeny, jsou pravidelně připisovány finanční částky, které využijí po odchodu z DD, pro usnadnění startu do samostatného života, např. na studium, bydlení a podobně. Nadační fond ale také pořádá pro děti setkání na Pražském hradě, kterého jsme se s dětmi nejednou zúčastnili. Vždy byl pro nás připraven nádherný program za účasti mnoha sponzorů, kteří dětem věnovali spoustu hodnotných darů.

Za vše, co manželé Klausovi pro děti dělají, jim mnohokrát děkujeme.