Stanovy SRPŠ a zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u ředitele školy nebo předsedy sdružení rodičů.