Velmi úzce spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové. Zapojujeme se a zúčastňujeme se mnoha projektů a akcí, které tato nadace pořádá na pomoc dětem z dětských domovů. V nejednom případě jejím prostřednictvím poskytla našim dětem pomoc Plynárenská společnost RWE Transgas. Naše poděkování tedy patří jak této nadaci, tak všem dobrým lidem, kteří nám jejím prostřednictvím