ZŠ Návojná je škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a je určena pro žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně s více vadami, a to především s autismem a jiným postižením).

Naše škola je odloučeným pracovištěm DD, ZŠ, PŠ Valašské Klobouky – Smolina. Jednotlivé třídy navštěvují žáci, kteří jsou věkově i mentálně odlišní. Do školy dochází z okolních měst a vesnic.

V našem zařízení se nachází dvě třídy, školní družina, školní jídelna, menší tělocvična a venkovní hřiště.

Ve škole působí  dva speciální pedagogové a paní vychovatelka.

Žáci se učí podle dvou různých ŠVP (Školní vzdělávací program).