Z iniciativy rady zemského soudu Petra Švejdy byla ve Valašských Kloboukách dne 29. června 1922 založena Okresní péče o mládež s působností pro tehdejší valašskoklobucký okres.

Dne 1. prosince 1932 byl její zásluhou ve Valašských Kloboukách slavnostně otevřen Okresní Dětský domov.

Koncem roku 1956 byla ve Smolině dostavěna nová budova, v níž byl dne 1. ledna 1957 zahájen provoz jednak Dětského domova a jednak národní školy. A takto vnitřně členěno, pod jedním ředitelstvím, působilo toto zařízení až do 30. června 1985, kdy byla zrušena národní škola.

V uvolněných prostorách byl do doby dokončení výstavby vlastního internátu zřízen internát pro učně Odborného učiliště Valašské Klobouky (do 30.6.1991). Znovu uvolněné prostory bývalé národní školy volaly po využití. Proto Školský úřad ve Zlíně rozhodl z ekonomických důvodů (nájemné) přestěhovat sem Zvláštní školu z Vlachovy Lhoty. Současně, aby se naplnila kapacita Dětského domova, který byl v této době poloprázdný (bylo zde pouze 10 dětí), rovněž z ekonomických důvodů rozhodl o zrušení Zvláštní školy internátní v Návojné a o přemístění dětí do domova ve Smolině. Prostory budovy ve Smolině se zaplnily.

V budově jsou umístěna speciální zařízení pro děti s mentálním postižením nejen z Dětského domova, ale i pro děti ze spádového okolí. V Dětském domově se nachází v současné době náhradní domov až třicet dva dětí, většinou s mentálním postižením, pro které byla (ale i pro další děti s mentálním postižením ze spádové oblasti valašskoklobucka) zřízena v roce 1991 při Dětském domově Základní škola, Speciální škola a Praktická škola dvouletá, a to vše pod jedním ředitelstvím.

V souvislosti s novým zákonem č. 109/2002 Sb. byla úspěšně dokončena rekonstrukce celého zařízení, které se tak stalo zařízením rodinného typu. Kolaudace proběhla 23.11.2004 a 9.12.2004 byl Dětský domov ve Smolině znovu otevřen.