Termín:

  • ve dnech 15. -19. dubna 2024 v době od 8 do 15 hodin (v jiném termínu až do 30. 4. 2024 po telefonické domluvě).

Místo zápisu:

  • Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky (Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky)
  • ZŠ Návojná (Návojná 157, 763 32 Návojná)

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pas, pokud se jedná o cizího státního příslušníka
  • platné Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy – lze vyplnit na místě

Volná kapacita pro přijetí k ZV:

  • 25 volných míst pro obor 79-01-C/01 Základní škola
  • 12 volných míst pro obor 79-01-B/01 Základní škola speciální

Kritérium pro přijetí k ZV:

Doporučení ŠPZ nebo Doporučující posouzení k zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst.9 ŠZ vystavené na základě diagnostikovaného lehkého mentálního postižení pro obor 79-01-C/01 Základní škola nebo středního mentálního postižení pro obor 79-01-B/01 Základní škola speciální

 

Přílohy:

Žádost o přijetí do 1.třídy (k základnímu vzdělávání)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ