Připojujeme se k 5. ročníku soutěže Vyčisti les 2023

S radostí oznamujeme, že se stejně jako vloni zapojíme do soutěže „Vyčisti les“, protože se pravidelně také v rámci akce „Ukliďme Česko“ rádi staráme o přírodu kolem nás a chceme ji mít čistou a zdravou.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Děti ráje – videoklip k 65. výročí zahájení provozu v našem dětském domově

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2022/2023

ZŠ Návojná

Letošní školní rok jsme se učili nejen v lavicích, ale i zážitkově na nejrůznějších akcích.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce, ZŠ Návojná, Aktuality | Napsat komentář

Báječná plavba

V letošním školním roce jsme se s našimi žáky ze ZŠ a PrŠ ve Smolině a také ze ZŠ v Návojné vydali společně na dobrodružnou plavbu po Baťově kanále.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Akce, ZŠ Návojná, Aktuality | Napsat komentář

Dětský den plný radosti

Dětský den v Mirošově přinesl žákům naší školy radost a zábavu. V pátek 2. 6. si žáci na slunčném hřišti vyzkoušeli různé hry a dovednosti, při kterých se nejen skvěle bavili, ale i rozvíjeli své dovednosti. Tento den byl nejen odpočinkem od školních povinností, ale také příležitost k budování přátelství a týmového ducha.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Aktuality | Napsat komentář

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ

Po delší pauze měla naše škola možnost opět uspořádat Zájmovou uměleckou činnost žáků speciálních škol Zlínského kraje.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Akce, ZŠ Návojná, Aktuality | Napsat komentář

UKLIĎME NA JARO SMOLINU

V dubnu a v květnu proběhlo v rámci akce „Ukliďme Česko“ také pár tradičních úklidů pod taktovkou dětského domova ve Smolině. Nutno podotknout, že přestože tyto úklidy odpadků z přírody pořádáme dvakrát ročně, letos jsme toho vysbírali opravdu velké množství.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Exkurze do Hasičské zbrojnice

V posledním březnovém týdnu jsme měli možnost s žáky naší školy navštívit stanici hasičského záchranného sboru ve Valašských Kloboukách. Touto cestou bychom rádi poděkovali za názornou ukázku požární techniky a příjemně strávené chvíle.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Aktuality | Napsat komentář

Modrý den

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu či zvýšení povědomí o autismu. Mnoho společností po celém světě v tento den osvěcují své budovy modrým světlem na znamení podpory a vnímání, jiní nosí modré oblečení. I my jsme si tento den připomněli a společně si udělali opět malou osvětu v našem dětském domově.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Rozloučení se zimou

Letos vyšla Smrtná neděle, kdy se podle tradice vynáší ze vsi Morena, na 26. března.
Nejdříve se děti naučily básničky o tom, že už zimu nechceme a že se s ní loučíme. Ty jsme si potom společně přednesli na naší zahradě a rovnou si i popovídali o této tradici a symbolice. Potom jsme ji odnesli k místní říčce, rozloučili se s ní prostřednictvím básní, zapálili a hodili do vody. Doufáme, že voda odnesla Morenu daleko a my už si budeme užívat jaro a teplo.  

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Karneval

Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Akce, ZŠ Návojná, Aktuality | Napsat komentář