Národní plán obnovy

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým z důvodu výluky prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19 hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Nejedná se o dlouhodobé doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. Doučování je zajištěno pedagogickými pracovníky naší školy.

Digitální učební pomůcky pro školy (MŠ a ZŠ)

Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Prevence digitální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

Další projekty

Mléko do škol

Cílem projektu je prostřednictvím bezplatných dodávek neochuceného mléka a mléčných produktů působit na zlepšení stravovacích návyků dětí. Projekt je určen pro žáky na I. stupni základních škol. Více informací naleznete zde.

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je i tenro školní roka zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Žáci 1.-5. ročníku ZŠ obdrží každý měsíc ovoce, zeleninu či ovocný nápoj. Více informací naleznete zde.

Ukončené projekty

Kluby neformálního vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na podporu nabídky neformálního vzdělávání, individualizace neformálního vzdělávání a integračních aktivit pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji. Záměr projektu naplňuje také 10 vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pracovníky NNO, kteří pracují v oblasti volnočasových aktivit pro děti se SVP. V projektu vzniknou a po dobu 2 školních roků budou vyvíjet svoji činnost kluby neformálního vzdělávání pro děti se SVP (aktivity v oblasti arteterapie, muzikoterapie, PC kroužků). Další oblast činnosti pro děti a žáky představuje realizace 10-ti jednorázových integračních akcí, včetně zpracování metodických podkladů. Individualizace vzdělávání bude naplňována sestavením metodiky, vytvořením a naplňováním 30-ti individuálních plánů pro děti se SVP pro rozvoj jejich kompetencí v neformálním vzdělávání. V projektu bude podpořeno 150 dětí se SVP, 25 pedagogů a pracovníků NNO. Projekt bude realizován ve spolupráci žadatele a 4 partnerů.

OP VK 1.4 – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

Realizace projektu: 2013-2015

Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina zpracovala v rámci projektu EU
peníze školám č. CZ.1.07/1.4.00/21.2209 „Naše škola“ výukové materiály. Škola poskytuje v
rámci požadavku sdílení tyto výukové materiály ostatním pedagogickým pracovníkům i další
veřejnosti. Více informací zde.