Kritéria přijímacího řízení

do studijního oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá pro školní rok 2024/2025

2. kolo

1. Termín pro podání přihlášek: od. 20.5. do 25. 5. 2024

Uchazeči k přihlášce doloží:

  • Potvrzení o zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru
  • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC) o zařazení žáka do střední školy, zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří splní kritéria uvedena v bodě 1.

Ke studiu mohou být přijati i občané EU a osoby, které nejsou občany EU, pokud pobývají oprávněně na území ČR (§ 20 zákona 561/2004 Sb.) za stejných podmínek bodu 1.

2. Přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku ani školní přijímací zkoušku uchazeči nekonají.

3. Počet přijímaných uchazečů do oborů středního vzdělání

Název a kód oboru:Forma studia:Počet přijímaných
78-62-C/02 Praktická škola dvouletádenní11

Další informace k přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Ke stažení


1. kolo

1. Termín pro podání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024

Uchazeči k přihlášce doloží:

  • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku, ověřena školou na přihlášce nebo kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru
  • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC) o zařazení žáka do střední školy, zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří splní kritéria uvedena v bodě 1.

Ke studiu mohou být přijati i občané EU a osoby, které nejsou občany EU, pokud pobývají oprávněně na území ČR (§ 20 zákona 561/2004 Sb.) za stejných podmínek bodu 1.

2. Přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku ani školní přijímací zkoušku uchazeči nekonají.

3. Počet přijímaných uchazečů do oborů středního vzdělání

Název a kód oboru:Forma studia:Počet přijímaných
78-62-C/02 Praktická škola dvouletádenní11

Ve Valašských Kloboukách – Smolině dne 15. 1. 2024

Mgr. Josef Fusek

   ředitel školy