DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky je škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a je určena pro žáky s mentálním postižením (případně s více vadami, a to především s autismem a jiným postižením). Jednotlivé třídy navštěvují žáci, kteří jsou věkově i mentálně odlišní. Do školy dochází žáci z dětského domova, ale i žáci dojíždějící z okolních měst a vesnic. Třídy ZŠ mají minimálně 6 žáků, třídy ZŠ speciální a třídy Praktické školy dvouleté mají  4-6 žáků. Ve většině tříd souběžně působí dva pedagogičtí pracovníci, výuka je tedy zajišťována speciálním pedagogem za pomoci asistenta pedagoga. Pro žáky Praktické školy dvouleté je k dispozici možnost ubytování na internátě, který je součástí dětského domova.

Škola i dětský domov se nacházejí ve společné budově ve Smolině, vesnici ve Zlínském kraji, která je částí města Valašské Klobouky. Budovu obklopuje zahrada s asfaltovým hřištěm, bazénem a krytým altánem. Součástí našeho zařízení je i detašované pracovištěZákladní škola v  Návojné.


V budově školy ve Smolině se nachází:

V budově školy v Návojné se nachází: