Vzdělávací program Základní školy:

  • „Učení pro život“(dle RVP ZV)

Vzdělávací program Základní školy speciální:

  • „Škola pro všechny“

Vzdělávací program Praktické školy dvouleté:

  • „Učením a prací k samostatnosti“

Vzdělávací program školní družiny:

  • „Škola pro život“

Školní vzdělávací programy jsou k nahlednutí ve sborovně školy.