Není mnoho společností, které mají tu možnost a ochotu pomáhat. U společnosti RWE Transgas jsme ale vždy našli pochopení, protože zde pracují lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a kteří mají široká a laskavá srdce. Pokud jsme někdy potřebovali pomoc pro naše dětí, společnost RWE Transgas nám vždy prostřednictvím Nadace Terezy Maxové štědře pomohla. Za to patří společnosti RWE Transgas a jejím zaměstnancům náš velký dík. Přejeme jim všem, aby se jim dařilo nejen na trhu, ale i v osobním životě.