Slavnostní koncert ve Smolině
Letos si připomínáme 55. výročí zahájení provozu v Dětském domově ve Smolině a zároveň 80. výročí založení Dětského domova ve Valašských Kloboukách. U příležitosti těchto významných událostí uspořádalo naše zařízení v sobotu 15. prosince 2012 v prostorech Dětského domova ve Smolině Slavnostní koncert jako výraz díků všem našim sponzorům, dárcům, příznivcům, přátelům a známým, kteří nám pomáhají v tom, aby naše děti prožívaly ve Smolině klidné a spokojené dny svého dětství.

Účast pozvaných hostů byla vysoká. Velmi nás těší, že pozvání na koncert přijali nejen představitelé různých organizací a firem, bývalí zaměstnanci či chovanci, ale také jednotliví občané města a blízkého okolí, jejichž nezištná pomoc se pomalu stává nedílnou součástí života našeho Dětského domova. Jsme rádi, že mezi nás zavítal a svůj čas nám věnoval také starosta města Valašských Klobouk pan Dalibor Maniš.

Program Slavnostního koncertu byl pestrý a bohatý. Úvodní slovo přednesl ředitel zařízení pan Mgr. Josef Fusek, poté všechny přítomné pozdravil pan starosta a o zmapování historie Dětského domova ve Smolině a na Valašskokloboucku se pokusil Mgr. Josef Odehnal. Vážíme si toho, že pomyslnou kytici pro všechny přítomné úžasné lidi s laskavým srdcem nám pomohly uvít i děti z pěveckého souboru při Základní škole ve Valašských Kloboukách či členové taneční country skupiny z Brumova. Zazpívat nám přišli mladí zpěváci ze Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách a valašskoklobouckého gymnázia. Atmosféru koncertu zcela určitě příjemně doplnilo vystoupení cimbálové muziky Malý Klobučánek, sester Šarátkových i samotných dětí z Dětského domova ve Smolině. Rádi bychom věřili, že se všem hostům u nás líbilo, že nelitují času stráveného společně s obyvateli našeho Dětského domova, že odjížděli ze Smoliny s dobrým pocitem a vzpomínkou na necelou třicítku dětí, pro něž mělo toto sobotní odpoledne velký význam – všechno dosavadní dobrodiní přítomných se totiž zhmotnilo do zcela konkrétních lidí, kteří procházeli budovou našeho Dětského domova, usmívali se a snad se i radovali společně s námi z tohoto setkání.

Naše poděkování patří také panu Vaškovi Řepovi, který nás celým programem provázel a městu Valašské Klobouky za, nejen, finanční podporu celé akce.

Božena Naňáková a Eva Sáblíková, tety-vychovatelky DD ve Smolině

Autor fotogalerie: Ing. Michal Pleva

Foto shlédněte na přiloženém odkazu:

https://picasaweb.google.com/110704400950079744234/VanocniVystoupeniVDDSmolina2012