Vážení rodiče/zákonní zástupci,
na základě projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji VI pro školní rok 2024/2025 bude možné využít dotovaných obědů pro žáky naší školy.

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Rodina dítěte je v nepříznivé finanční situaci v případě, že jeho zákonný zástupce pobírá dávky v hmotné nouzi, konkrétně doplatek na bydlení (neplést si s příspěvkem na bydlení)  nebo příspěvek na živobytí nebo dávku humanitární pomoci. Pro poskytnutí podpory stačí pobírat pouze jednu z dávek.

K tomuto je třeba doložit čestné prohlášení, a jako přílohu kopii rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Čestné prohlášení naleznete ke stažení zde.

Čestné prohlášení spolu s přílohou je třeba doručit do školy poštou, datovou schránkou nebo osobně nejpozději do 17. 5. 2024.