Dne 22. března navštívili naši žáci z Návojné Městskou knihovnu v Brumově. Paní knihovnice seznámila děti s valašskými příběhy a pohádkami. Nejvíce děti zaujaly příběhy o Gabře a Málince, Valašské pohádky a Malučký princ ve valaštině. Poté děti měly hádat, co znamenají slova ve valaštině např. kotrna, škrpále, morka. Po ukončení programu měly děti možnost nahlédnout do knih podle vlastního výběru. Děkujeme paní knihovnicím za vřelé přijetí, občerstvení a čas, který nám všem věnovaly.