Písně, básně, zpěv, tanec, bubnování – tak nějak vypadalo vystoupení dětí z dětského domova ze Smoliny pro seniory v Otrokovicích.

V únoru 2019 jsme přijali pozvání do domu s pečovatelskou službou v Otrokovicích. Hlavním aktérem celého setkání byl jejich zaměstnanec Martin, který velkou část svého dětství prožil v našem domově ve Smolině. Cílem této návštěvy bylo pobavit, potěšit a rozptýlit seniory. Naše děti vystupovaly s velkým nadšením. Zpěv za doprovodu kytary vystřídal tanec, následovala recitace a velký potlesk mělo i indiánské vystoupení s bubny. Dokonce nechyběla ani slzička. No, popravdě jsme si poplakali trochu více. Dětem bylo seniorů líto, že tam bydlí bez svých rodin. Bylo to velmi emotivní a příjemné setkání. Náš bývalý chovanec Martin před všemi zaměstnanci a uživateli domu s pečovatelskou službou mluvil velmi pěkně o čase, který strávil v našem dětském domově. Jeho slova byla velmi silná. Zdůrazňoval radost a nadšení z toho, že mohl dětství prožít ve Smolině. Vzpomínal, co vše se u nás naučil, kolik pěkných chvil v domově prožil nebo na to, jak zlobil tety vychovatelky. S hrdostí prohlásil, že kdyby nebydlel u nás, tak by dnes nebyl tím, čím je. Jako vzpomínku na tento den děti rozdaly všem přítomným naše tradiční sušené byliny, krajanky a drátkované andílky. Děti z domova ve Smolině na tuto návštěvu velmi rády vzpomínají.

 Bc. Božena Naňáková, vychovatelka DD ve Smolině