Žáci základní školy speciální ze Smoliny se dne 22. 3. 2019 již podruhé zúčastnili akce Den vody konané v Městských lázních ve Zlíně. Tuto akci pořádaly studentky Fakulty multimediálních komunikací z UTB ve Zlíně.

Žáci předvedli své zdatnosti v soutěživých disciplínách, se kterými se snaživě rvali. Naše družstvo nazvané „Poseidoni“ se umístilo na hezkém čtvrtém místě, za které si odneslo diplom a spoustu pěkných cen.

Děkujeme studentkám za dobře připravenou akci a těšíme se zase na další ročník.

Alena Šerá