Nadace Terazy Maxové, dětem finančně podpořila svým projektem Comenius vzdělávání našeho Davida z Valašských Klobouk, Smoliny.

Cílem projektu Comenius realizovaného Nadací Terezy Maxové dětem za finanční účasti společnosti CTP je podpořit znevýhodněné děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Podpora je určena pro děti ve věku od 6 let, tedy pro žáky základních škol, studenty středních škol a odborných učilišť, případně vysokých škol. Finanční podpora je směřována na doučování, úhradu účasti žáka, studenta na školou organizovaných akcích, nákup speciálních učebních pomůcek nebo psychoterapii. David se vzdělává již pátým rokem v ZŠ speciální a vyžaduje podporu v oblasti čtení, kterou zvládá globální metodou. Díky poskytnutí nadačního příspěvku v rámci projektu Comenius Nadace Terezy Maxové dětem jsme mohli zakoupit vzdělávací knihy a pohádky, které jsou sestavené na čtení globální metodou. A jelikož se David ve volném čase věnuje kreslení, byly mu prostřednictvím tohoto projektu zakoupeny akrylové barvy a plátna pro jeho výtvarnou tvorbu. Za připomenutí stojí, že v minulém školním roce 2018 – 2019 měl David v okolí svého domova ve Smolině pořádané úspěšné výstavy výtvarných kreseb.

Finanční podpora pro našeho Davida ze Smoliny je velmi důležitá a potřebná pro celý školní rok 2019 – 2020. Děkujeme touto cestou za vstřícnost a finanční podporu Nadaci Terezy Maxové dětem.

Bc. Božena Naňáková, vychovatelka DD ve Smolině