Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole 26. – 28. února 2019
Skoro tři dny, dvě noci, končící zima a slunečné předjaří, statek se zvířaty, smích a spokojenost dětí  – to jsou hlavní znaky našeho  jarně prázdninového pobytu na Envicentru ve Vysokém Poli. 

Díky vlídnému přijetí jeho dvou i čtyřnohých obyvatel  jsme se tam i tentokrát cítili jako na prázdninách u babičky. Všechny naše děti  bez rozdílu nasávaly atmosféru života na statku, jehož byly na několik desítek hodin součástí.  Při podvečerní  procházce k místní kapličce mohly intenzívně vnímat, jak se zapadajícím sluncem přichází z okolních lesů stále ještě neodbytný chlad. Zjistili, jaké to je, když ve čtyři hodiny ráno oznamuje  kohoutí  kokrhání, že přichází nový  den a prožily si také slastný pocit z toho, že je nikdo nehubuje za zablácené boty, protože bez nich to na statku v předjaří prostě nejde.

Sedmnáct dětí, pět tet, dva hospodáři, tři koně, dva oslíci, jedno prasátko, jedna kočka, drůbeže,  ovcí,  koz a holubů nepočítaně  –  ti všichni mají za sebou  nejen spoustu  společných   zážitků z právě uplynulých dní,  ale zároveň  i  naději, že toto setkání nebylo poslední. Snad tedy zase někdy příště …