Díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert jsme v dětském domově ve Smolině mohli v uplynulém roce  realizovat  vlastní projekt Dejme dětem křídla.

Projekt byl určen nejmladším dětem a jeho  cílem   bylo posílení jejich všestranného  rozvoje  v psychické, fyzické i sociální oblasti. Zároveň jsme jim chtěli pomoci nastavit podmínky pro dobré zvládání  školních povinností a následně i povinností, které vyplývají z každodenního běžného života.

Ve volném čase se naše děti věnovaly činnostem s prvky hipo a canisterapie, pravidelně navštěvovaly multisenzorické prostředí snoezelen a kroužek keramiky.

Věříme, že uvedené aktivity by mohly mít na děti celkově pozitivní vliv nejen v oblasti jejich psychické vyrovnanosti, ale mohly by jim pomoci nalézt životní  klid,  harmonii a zároveň by je  mohly přivést také ke smysluplnému trávení volného času.

za realizační tým projektu

Sáblíková Eva, vychovatelka

DD Valašské Klobouky