ŠD je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družinu navštěvují žáci 1. a 2. stupně Základní školy speciální a žáci Základní školy. Kapacita přihlášených žáků ve školní družině je 23 žáků. Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny na základě písemné přihlášky.

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před a po školním vyučování, a odchodem žáků domů, nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Hlavními činnostmi naší školní družiny jsou odpočinkové činnosti, které mají odstranit únavu, dále rekreační činnosti sloužící k regeneraci sil a konečně zájmové činnosti, rozvíjející osobnost žáka.