Základní škola v Návojné je odloučeným pracovištěm DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky. Škola v Návojné je také zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a je určena pro žáky s mentálním postižením (případně s více vadami, a to především s autismem a jiným postižením). Jednotlivé třídy navštěvují žáci, kteří jsou věkově i mentálně odlišní. Do školy dochází žáci z přilehlých vesnic. Třídy ZŠ mají minimálně 6 žáků, třídy ZŠ speciální mají  4-6 žáků. Ve škole působí speciální pedagogové a asistenta pedagoga.

V budově školy v Návojné se nachází:

  • Základní škola
  • Základní škola speciální
  • Školní družina
  • Školní jídelna