Zasíláme velké díky všem hostům, kteří 12.1.2013 na 19. Řeznickém plese ve Val. Kloboukách podpořili děti z Dětského domova, Základní školy a Praktické školy ve Smolině. Dar bude použit na nákup výtvarných pomůcek do dílny výtvarných činností. Ještě jednou zasíláme srdečné díky Vám všem, organizátorům plesu i hudební skupině Stram, která zajistila doprovod a projekci hudby k vystoupení našich žáků.

Za DD, ZŠ a PrŠ Smolina Mgr. Lenka Ročáková