XIV. ročník přehlídky Zájmové umělecké činnosti žáků Speciálních škol Zlínského kraje ve Smolině
Dne 30.4.2013 proběhne v Dětském domově, Základní škole a Praktické škole Val. Kloboukách – Smolině již XIV. ročník přehlídky Zájmové umělecké činnosti žáků Speciálních škol Zlínského kraje. Děti předvedou, co se pod vedením svých učitelů a vychovatelů naučily – písně, tance a divadelní scénky. Srdečné poděkování za sponzorské dary patří všem, kteří nám tímto pomohli zorganizovat a připravit pro děti speciálních škol přehlídku ve Smolině.

Sponzoři přehlídky:

KLOBOUCKÁ LESNÍ, s.r.o. Brumov-Bylnice, Vojtěch Dorňák

STUDIO WELLNESS AFRODITE Brumov-Bylnice, Vlaďka Peclová

KLEMPÍŘSTVÍ Brumov-Bylnice, Vladimír Pecl

KVĚTINÁŘSTVÍ – BOHUMILA CHLUPÁČKOVÁ, Brumov-Bylnice

PAPÍRNICTVÍ – KOSTKOVI, Brumov-Bylnice

Česká spořitelna, a. s. Valašské Klobouky

Metalšrot Tlumačov a.s.

AZ MARKET Val. Klobouky, Václav Fiala

Všem děkujeme. Více na www.ddsmolina.cz Za DD, ZŠ a PrŠ Smolina Mgr. Lenka Ročáková