Kluci a holky ze 7.A třídy, chceme Vám mooooc poděkovat za sbírku „plyšáků“, kterou jste uspořádali pro naše děti v Dětském domově, Základní škole a Praktické škole ve Smolině. Teď, v předvánoční době, kdy všichni cítíme potřebu dělat radost jiným lidem, zejména svým blízkým, je od Vás moc milé, že jste potěšili děti v Dětském domově, které jsou v tomto čase smutné více, než kdy jindy v roce… Děti i my dospělí si velmi vážíme každého takového srdečného skutku, který v nás zanechává příjemné pocity, že si lidé umí mezi sebou pomáhat a myslet na druhé, kteří naši pomoc a lásku potřebují. Díky patří i Vašim učitelům a rodičům, kteří Vás v tomto jistě podporují…

Za děti ze Smoliny Mgr. Lenka Ročáková

 

PS: Posíláme Vám také ze Smoliny krásný pozdrav a pokud byste měli někdy čas a náladu přijet za námi do školy nebo domova, rádi Vás uvidíme a tímto srdečně všechny zvemeJ. Také ze srdce přejeme všem u Vás ve škole i doma v rodinách veselé a šťastné Vánoce, spokojenost a zdraví po celý rok 2013.

Kluci a holky z DD, ZŠ a PrŠ Val. Klobouky Smolina