Vodácká sobota na řece Moravě
V sobotu 9. června 2012 vyvrcholily všechny přípravy a desetičlenná výprava odvážlivců z našeho Dětského domova se vydala vlakem vstříc nevšedním zážitkům spojeným s plavbou po řece Moravě na nafukovacích člunech – raftech.

Zvědaví a plní očekávání jsme vystoupili dle instrukcí organizátorů na zastávce Bzenec – Přívoz, kde jsme se připojili ke skupině podobných nadšenců. Po nezbytných přípravách, nafouknutí člunů, výdeji pádel, záchranných vest a proviantu se konvoj deseti plně obsazených lodí vydal na cestu dlouhou zhruba 14 km a vedoucí jedním z nejkrásnějších meandrových úseků řeky Moravy, podél vysokých pískovcových břehů, kolem čapí kolonie až do Rohatce. Tam skončilo naše putování na raftech a odměnou za několika hodinové pádlování nám byla plavba na výletní loď Konstancie, která nás pohodlně dopravila až do hodonínského přístavu. Odtud vedly naše kroky na základnu Oáza, kde nás čekala teplá večeře a zasloužený odpočinek.

Přestože se uplynulá sobota halila do závoje ranní mlhy a celodenní zatažené oblohy, byla naše plavba úžasná, plná zážitků, kamarádství a dobré nálady …. Vůbec nám nevadilo, že první dávku deště jsme dostali ihned po vyplutí na vodu, že sluníčko prospalo celý den v mrakových peřinách a že nás od pádlování bolely ruce i záda.

Díky našim kamarádům z Uherského Brodu, kteří toto splavování řeky Moravy připravili, jsme totiž mohli prožít nezapomenutelné chvíle v nádherném prostředí – nad hlavami nám poletovali čápi, rackové a volavky, měli jsme možnost poslouchat skoro až tajemné zvuky okolních lesů, pozorovali jsme ryby vyskakující nad vodní hladinu, se zatajeným dechem jsme proplouvali mezi kmeny spadaných stromů a v úžasu pozorovali všechnu tu nádheru kolem sebe.

Je škoda, že naše sobotní vodní putování už patří minulosti, ale jsme rádi, že nám zůstávají krásné vzpomínky a naděje , že se podaří tento výlet ještě někdy zopakovat. Proto se loučíme vodáckým pozdravem ahóóóóój.

Radeček, Maruška, Hela, Monča, Draha, Ivan, Ruda, Iva, Katka a Eva z Dětského domova ve Smolině