DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
Rok se s rokem sešel a opět tu byla DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ, pořádaná Dětským domovem Valašské Meziříčí ve spolupráci s Komisí BESIP MěÚ Valašské Meziříčí, s městskou a státní policií Valašské Meziříčí a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí.

Termín: 28. dubna 2012 (sobota) – 08.30 hod.

Místo: Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí (Na Mlynářce), poblíž zámku Kinských

Kategorie: 1. kategorie – 4. – 6. ročník ZŠ (2 chlapci + 2 dívky) do 12 let věku 2. kategorie – 7. – 9. ročník ZŠ (2 chlapci + 2 dívky) do 15 let věku

Soutěžní disciplíny: 1. pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích – teoretická část pomocí testů na učebně 2. pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích – praktická část jízdy na kole na dopravním hřišti 3. jízda zručnosti na kolech zdoláváním různých překážek a dovedností 4. zásady poskytování první pomoci

Tentokrát za náš domov soutěžili tito ,,borci“ – Ivan, Rudolf, Diana, Helenka, Monika, Draha a Maruška. Účast byla hojná, sešlo se asi 5 domovů a soutěžících bylo kolem 50 dětí. Počasí bylo objednané naprosto ukázkové a tak nám nebránilo nic k prožití krásného odpoledne plné her, zábavy, úkolů, zajímavých informací ohledně silničního provozu. Nad správným průběhem soutěže dohlížel a zástupci z komise BESIP, příslušníci městské a státní policie. Příslušníci městské policie nám dovolili nahlédnout do jejich služebního auta a děti si mohly vyzkoušet mluvení do vysílačky, megafonu a sednout si do zadní části vozu. K tomu nám strážníci ochotně odpověděli na otázky spojené s touto zodpovědnou, namáhavou a důležitou prací. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách (viz. soutěžní disciplíny) a děti průběžně přecházeli z jedné na druhou. Občerstvení bylo zabezpečeno skvěle, každý soutěžící dostal tři lístky – PITÍ, JÍDLO, FRGAL a dle libosti si mohl danou věc vyzvednout u ochotných tet z DD Valašské Meziříčí. V odpoledních hodinách bylo dosoutěženo a všichni netrpělivě čekali na výsledky. Ceny byly krásné a konkurence veliká a tak se našim borcům tentokrát nepodařilo získat ani jednu trofej. Ale i tak jsme si nakonec všichni řekli, že jsme prožili i tak krásný den a s úsměvem na tváři se vydali směr Smolina.

Mgr. Ladislav Ulbricht