I tenkrát určitě voněly lípy…
V chladné kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Praze se odehrával poslední díl válečného dramatu, které vypuklo 27. května 1942 atentátem na říšského protektora R. Heydricha. Zhruba dva týdny se potom v podzemí kostela v Resslově ulici ukrývalo sedm parašutistů, kteří se přičinili o to, že byl Reinhard Heydrich odstraněn. Za tento svůj čin však nakonec zaplatili – a nejen oni – cenu nejvyšší. Museli padnout, protože nezradili.

Mezi těmito sedmi statečnými byl i smolinský rodák Josef Valčík. K uctění jeho památky a jako připomínku 70. výročí jeho smrti, připravily tety a děti z Dětského domova ve Smolině výstavu, kterou mohli zájemci navštívit ve dnech 15. až 17. června 2012.

Úvodní slovo při páteční vernisáži výstavy pronesla kronikářka našeho města paní Guričová a v závěru této vzpomínkové slavnosti pak položily děti z dětského domova květiny k pomníku rodiny Valčíkových.. Na dvanácti panelech si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout kopie dobových materiálů, dokumentů a fotografií, mohli si připomenout průběh atentátu i zjistit některá fakta, která doposud neznali. Třeba to, že číslo popisné rodného domu Josefa Valčíka nese nyní budova Dětského domova, Základní školy a Praktické školy ve Smolině, že náš dětský domov byl v roce 1968 pojmenován čestným názvem Dětský domov kpt. Josefa Valčíka nebo i to, že známý pražský knihkupec Vratislav Ebr, synovec Josefa Valčíka, je Josefovi Valčíkovi prý velmi podobný.

Doufáme, že jsme i my touto výstavou přispěli k tomu, aby se nikdy nenaplnila slova George Santayana o tom, že „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování“ a přejeme si, aby nám všem i nadále mohly svobodně vonět lípy , tak jako voní nyní.

Za organizátory výstavy Sáblíková Eva, vychovatelka Dětského domova ve Smolině

**Děkujeme všem, kdož nám při přípravě výstavy pomohli radou či zapůjčením materiálů.