ÚSMĚV NA TVÁŘI

Tento rok dětské domovy ze Zlínského kraje nepřivolávaly vánoce na Žofíně jak tomu bylo po řadu let. Tentokrát jsme přivolávaly vánoce z Bojkovic, toto místo se zvolilo i kvůli lepší dostupnosti.

Program se konal pod taktovkou režiséra Petra Horáčka. Nebyla nouze o zábavu, jídlo a vánoční náladu. V programu vystoupili : Maxim Turbulenc, 5 Angels a folklorní soubor Světovánek. Pozván byl i Libor Lukáš – náměstek hejtmana zlínského kraje a získal čestné místo v porotě. Porota hodnotila výkony dětí – z každého domova byli vybráni tři zástupci a každý zástupce soutěžil v jedné ze tří disciplín. Disciplíny byly : tanec, balancování se smetákem a zpěv. Hlavní cenou byla velká plazmová televize, kterou získal dětský domov z Vizovic.

Vše se odehrávalo v pohodové předvánoční atmosféře. Celá akce byla dobře připravena jak po stránce organizace, tak občerstvení a vstřícného, usměvavého personálů za řad dd Bojkovice.

Velké díky patří řediteli dětského domova Bojkovic Mgr. Pavlu Šoltysovi, celému dd Bojkovice a všem kdo se podíleli na přípravě a realizaci této krásné akce.

Napsal : Kulina Richard a Mgr. Ulbricht Ladislav