Rok 2011/2012
Domov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dětském domově ve Smolině k 55. výročí zahájení provozu v Dětském domově ve Smolině,pátek 14.12. 2012 od 10.00 do 17.00 hod., Zveme Vás na návštěvu, budete vítáni, Děti a zeměstnanci Dětského domova ve Smolině

Kroužek kopané při TJ Družstevník v Poteči a kopaná v Mirošově

Jezdecký kroužek v Lipině

Kroužky při DDM ve Val. Kloboukách

Kroužek paličkování pod ZO ČSOP Kosenka ve Val. Kloboukách

DEN BEZ AUT

Sběr kaštanů a sušení sena pro lesní zvěřPodzimní sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru

Ukliďme svět!

Den stromů – podzimní výsadba stromů

Valašský Mikulášský jarmek

Leť vajíčko dolinú

Účast na plaveckých závodech v Uherském Hradišti

Účast na lehkoatletických závodech v Uherském Ostrohu

Týden ke dni Země

Návštěvy v knihovně ve Valašských Kloboukách a ve Smolině

Noc s Andersenem

Návštěva filmového představení

BĚH NADĚJE

Hippoterapie

Rozsvěcování vánočního stromu

Vynášení Moreny

Slet čarodějnic

Dětský karneval

Účast na výtvarných soutěžích

Prezentace tradičních řemesel v rámci regionu – jarmarky /Lidečko, Valašské Klobouky, Brumov/
Účast na projektech

Škola v přírodě

Beseda s Policií ČR ve Valašských Kloboukách

Dotazník pro zjišťování rolí ve skupině – prevence šikany

Preventivní programy

R-Ego Slavičín

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky

Kolik barev má svět – projekt, multikulturní den

Spolupráce s psycholožkou

Komunitní kruh

SWOT analýzy

EU – peníze školám

Kluby neformálního vzdělávání

Tam za řekou čeká život

ATD.

Spolupráce s o.s. Domino Zlín

Taneční kurz

Bez obav – zvládnu to

Internetový klub

Jarmark pro šikovné ručičky

Finanční gramotnost
Škola

Leden

Soutěž o nejlepší „mls“ mezi třídami ve škole Chození na Tři krále /pomoc při charitativní akci Tříkrálová sbírka/ 18.01. beseda –Centrum pro rodinu Valašské Klobouky- Jak se stát dobrým kamarádem a Pohoda, klídek, tabáček 26.01. Bobové závody

Únor

14.2. Valentýnský den 17.2. Karneval na ledě

Březen

29.3. beseda s Policií ČR /oddělení hipologie Pozlovice/

Duben

beseda R-Ego /přednáška a beseda- Hravě a zdravě, Já a ti druzí, Jsem IN a vím, co mi škodí Soutěž o nejoriginálnější kraslici

Květen

Projektový den – Kolik barev má svět /pokračování/ Školní výlet 9.5. beseda – Centrum pro rodinu – Internet a média 18.5. účast na atletickém čtyřboji ve Slavičíně recitační a pěvecká soutěž vystoupení ke Dni matek /kulturní program/ pietní vzpomínka na Josefa Valčíka – kulturní program

Červen

Den dětí návštěva divadelního představení v KD Klobučan diskotéka na závěr školního roku

Září

sběr léčivek /šípky/ beseda s Policií ČR – návštěva obvodního oddělení

Říjen

škola v přírodě branný závod hlídek

Listopad

návštěva a beseda na požární stanici ve Val.Kloboukách

Prosinec

„chození na Mikuláša“ vánoční besídka účast na Čertovinách ve Slavičíně /ZŠ – Vlára/