Rok 2010/2011
Domov
V průběhu roku 2011 budeme pokračovat :

* v projektu BEZ OBAV – ZVLÁDNU TO, který i pro naše děti připravila firma – víkendová setkání ve Vizovicích – zimní pobyt na Tesáku – letní prázdninové pobyty

* ve spolupráci s občanským sdružením DOMINO cz, které připravuje : – víkendová setkání pro děti z dětských domovů – letní prázdninové tábory

* v našem vlastním projektu MÁME SI CO ŘÍCT, který podpořila NADACE DKS – Vynášení Moreny – Slet čarodějnic a čarodějníků – Dětský karneval

* v pravidelných návštěvách Městské knihovny ve Val. Kloboukách – setkání v knihovně jedenkrát za měsíc – účast na mezinárodní akci NOC S ANDERSENEM

* ve spolupráci s CENTREM DON BOSCO SKM v Pardubicích – víkendové pobyty pro starší děti

* ve spolupráci s MIC Valašské klobouky – návštěvy filmových představení jedenkrát za měsíc

* v práci zájmového kroužku zaměřeného na přírodu a její ochranu: – průběžné třídění odpadu /papír, hliník, plasty, sklo/ – podzimní a jarní sběr starého papíru – zapojení se do celosvětové akce UKLIĎME SVĚT – zapojení se do celorepublikové akce sdružení MOP HLEDÁNÍ JARA – zapojení se do celosvětové akce DEN ZEMĚ
Dále plánujeme v měsíci:

LEDEN 2011 – pomoc při charitativní akci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pořádá: CHARITA Val. Klobouky – účast na 7. přeboru ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje pořádá: DD Vizovice

ÚNOR 2011 – Jarní prázdniny plné zábavy: – stezka odvahy hledání pokladu s opékáním špekáčků zimní překážkový závod na bobech návštěva rodinného centra KAŠTÁNEK ve Val. Kloboukách pořádá: DD Smolina – Zmní pobyt – lyzařský kurz na Tesáku – začátek projektu VZDĚLÁVACÍ INTERNETOVÉ KLUBY realizátor projektu: DDM Uherský Brod

BŘEZEN 2011 – účast na Kurzu taneční a společenské výchovy pořádá: ZŠ Valašské Klobouky – zapojení se do fotografické soutěže „Moje město“ vyhlašuje: Asociace pro podporu ICN ČR – účast na PLAVECKÝCH ZÁVODECH DĚTSKÝCH DOMOVŮ pořádá: DD Uherské Hradiště

DUBEN 2011 – účast na přehlídce NEJMILEJŠÍ KONCERT 2011 pořádá: DD a ZŠ Vizovice – účast na turnaji v malé kopané pořádá: DD Uherský Ostroh – zapojení se do 7. ročníku výtvarné soutěže VLAK ŠTĚSTÍ A NADĚJE vyhlašuje: České dráhy, a.s. a Siemens, s.r.o.

KVĚTEN 2011 – účast na akci Dopravní soutěž mladých cyklistů pořádá: DD Valašské Meziříčí – účast na atletických závodech pořádá: DD Uherský Ostroh – účast na akci KUFROVÁNÍ pořádá: DD Liptál
Škola

ZUČ (Přehlídka zájmové umělecké činnosti)

Soutěž o nejlepší ,,těstovinový salát“

Projektový den ,,kolik barev má svět“

Beseda R-ego (přednáška prevence rizikového chování)

Beseda s PČR

Návštěva divadelního představení ,,Princ Bajaja“

Vystoupení dětí ke ,,Dni matek“

Soutěž o,, nejoriginálnější kraslici“

Branný závod

Recitační a pěvecká soutěž

Den dětí

Škola v přírodě

Ukončení školního roku ,,Diskotékou“