Projekt „Život rozkvétá v Tvých rukou“ připravuje děti z dětských domovů na samostatný život a má jim předat hravou formou zkušenosti ze světa podnikání. Tím, že rozvíjí u dětí chuť pracovat, přemýšlet a tvořit, jim pomáhá v přípravě na samostatný život a při hledání svého místa ve společnosti. Děti se nejprve účastní školení, kde se dozvědí důležité informace o dělbě práce, týmové spolupráci, tvorbě rozpočtů, propagaci, umění prodeje nebo stanovování ceny výrobků. Školení mívá u dětí obrovský úspěch, protože jim umožňuje vyzkoušet jejich dovednosti v praxi. Dětské týmy následně získávají granty na nákup všech potřebných věcí k výrobě jejich „produktů“. Těmi jsou nejrůznější hrnečky, ubrousky, perníčky nebo výrobky ze skla, dřeva, drátu i textilu. Svá dílka pak nabízejí veřejnosti k prodeji v rámci „Jarmarků pro šikovné ručičky“. Ty probíhají formou soutěže v různých městech naší republiky. Vítězové regionálních kol postupují do celostátního klání v Praze. Odborná komise složená z řad partnerů a pracovníků Nadace Terezy Maxové hodnotí dětskou kreativitu, stejně jako umění a kulturu prodeje. V rámci cen sympatie hlasuje i veřejnost. Vítězné dětské týmy jsou veřejně odměňovány v posledních zářijových dnech na slavnostní akci za účasti Terezy Maxové.

Také náš Dětský domov ve Smolině je zapojen do projektu Nadace Terezy Maxové a Nadace České spořitelny Život rozkvétá v Tvých rukou, jehož součástí jsou Jarmarky pro šikovné ručičky.

Letos už po čtvrté se naše děti se svými tetami tohoto projektu účastní . Mají tak možnost i zde předvést svoji šikovnost, porovnat kvalitu s ostatními dětskými domovy a v neposlední řadě získat cenné zkušenosti pro svůj budoucí samostatný život. Všechno úsilí a snažení směřujeme k účasti na Jarmarku pro šikovné ručičky, který se uskuteční v sobotu 16. června 2007 v Olomouci. Doufáme, že naše drátkované zvonečky, tkané koberečky i další drobnosti se budou lidem líbit. O tom, jak toto naše snažení dopadlo Vám podáme zprávu zase někdy příště.

(Zpracováno na základě materiálů NTM)