„Cílem projektu je lépe připravit svěřence dětských domovů (dále jen DD) na úskalí, která je provází při vstupu do samostatného života.

Realizací projektu zlepšíme motivaci a kvalifikaci jedince k celoživotnímu učení a vytvoříme podmínky pro lepší uplatnění cílové skupiny při vstupu na trh práce a startu do života.

Projekt je zaměřen na zvyšování sebevědomí dětí, odstranění sociálně psychologických bariér, zvýšení komunikačních a jazykových schopností pomocí pravidelné práce s cílovou skupinou. Na základě jednání s řediteli DD je do projektu zařazen i modul vzdělávání ped. pracovníků.

Z návrhů a doporučení jsme připravily klíčové aktivity projektu tak, aby měly význam pro socializaci a uplatnění cílové skupiny v reálném životě. Vzdělávání je založeno na zážitkové metodě mimo ústav. Součástí projektu je i zavádění a řízení systému kvality péče v zapojených organizacích.“ /text je převzatý z www.euforall.cz/
PRACOVNÍ SOBOTY NA SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY

V rámci projektu „Bez obav-zvládnu to“ začal v září 2010 na SOU ve Val. Kloboukách vzdělávací program pro děti z dětských domovů. Vzdělávání probíhalo vždy v sobotu a na každém z nich se děti dozvěděly něco málo o dvou oborech, které na SOU vyučují. Z Dětského domova ve Smolině se programu účastnilo šest chlapců. Na prvním setkání, tedy 18.9.2010, se účastníci dozvěděli něco o oboru Automechanik. Seznámili se s autem, odstraněním drobných závad, výměnou kapalin i pneumatik. V druhé části programu se představil obor Malíř a Natěračské práce. Kluci poznávali druhy maleb, barev, nátěrů, malování se šablonou i bez – to vše si potom sami vlastnoručně vyzkoušeli včetně odstraňování nátěrů pomocí letlampy. Na závěr celého programu jsme si mohli všichni zkusit, jak se řídí traktor. Na druhé setkání, které se konalo 9.10.2010, byla připravena prezentace oboru Opravář zemědělských strojů a Stavební zámečník – kluci se seznámili s potřebným nářadím a s tím, jak o ně pečovat. Také si mohli sami narýsovat, vystřihnout a zohýbat kousek plechu, který spájeli a vznikla tak malá krabička. V druhé části programu si kluci z železné tyčky vykovali kroužek, který na konec svařovali. V závěrečné části si účastníci vyzkoušeli řízení automobilu.

Třetí setkání proběhlo 23. 10. 2010 a nabídlo účastníkům ukázky z oboru Kuchař-číšník-míchání nápojů, flambování. Co jsme si namíchali a flambovali, to jsme si i snědli. Dobré to bylo. Druhá část programu, která se týkala oboru Pečovatelské práce, se klukům moc nelíbila, nicméně se poučili o tom, jak se postarat o staré nemohoucí lidi, na umělé figuríně si připomenuli, kde jsou v těle uloženy vnitřní orgány, jak se správně poskytuje umělé dýchání a vzájemně si přeměřili krevní tlak na rtuťovém i na elektrickém tlakoměru. V sobotu 4.12. 2010 se konalo další setkání pro děti z dětských domovů v rámci tohoto projektu.Tentokrát si děti vyzkoušely pečení perníků a jejich zdobení a také přípravu drobného vánočního pečiva. Po příchodu do školy ve Valašských Kloboukách nás přivítali dvě paní mistrové odborného výcviku, které nás provedly kuchyní, ve které probíhal dnešní program. Kromě pečení perníčků, větrníčků z listového těsta plněných tvarohem, košíčků se šlehačkou si děti vyzkoušely i přípravu tradičního jablečného štrúdlu. .Kluci byli šikovní, všichni se bez větších problémů zapojili a práce jim šla od ruky. Z těsta, které bylo předem připravené, si vykrajovali perníčky s vánočními motivy a po upečení jsme si je společně nazdobili.Vyrobené cukrovinky jsme si mohli vzít s sebou na ukázku ostatním kamarádům.