PROJEKT „Most přes minulost“
Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/31.00251

Doba realizace projektu : 01.01.2010 – 31.12.2011

Projekt je zaměřen na mladé lidi vyrůstající v dětských domovech (DD), kteří budou vstupovat do samostatného života.
Projekt se zabývá:
situací mladých lidí, kteří budou prostředí DD opouštět
aktivní pomocí mladým lidem z DD při jejich další soc. a prac. integraci
odstraňováním barier znesnadňujících rovnocenný vstup mladých lidí z DD na trh práce
zmírněním dopadů ústavní výchovy na mladé lidi a jejich rovné šance při vstupu do samost. života
Cílem projektu je:
pomoci dospívajícím dětem z DD uspět při přechodu z DD do zaměstnání
poskytnout jim pomoc při jejich další soc. a prac. integraci
naučit je plánovat, realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod.)
Aktivity projektu zahrnují vzdělávání zaměřené na:
sebepoznání a komunikaci
společenské chování a úspěšné jednání s lidmi
finanční gramotnost, hospodaření s penězi a právní povědomí
partnerské vztahy a rodinu, rozhodování, konflikty a řešení problémů
hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání
adaptaci na životní změny
Dále projekt zahrnuje:
podpůrné služby k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení : poradenství v oblasti zaměstnanosti, psychologie, práva a zprostředkování zaměstnání
doprovodná opatření