Letos na přelomu března a dubna jsme se opět přidali k tradiční celostátní akci Ukliďme Česko. My jsme s dětmi z dětského domova uklízeli naši Smolinu.

Počasí nám přálo – bylo hezky a teplo, tak jsme si nasadili pracovní rukavice, nabrali pytle na odpadky, provázky a vozíky, rozdělili se do skupin a šlo se na věc!

Zaměřili jsme se na lesy v blízkém okolí našeho dětského domova, kam s dětmi rádi chodíme na procházky, stavět domečky pro lesní skřítky nebo sbírat houby a lesní plody. Dalším cílem byly jako každý rok také příkopy podél hlavní cesty z obce ke křížku směrem na Valašské Klobouky.

Z přírody jsme odnášeli plastové lahve a sáčky, kbelík, skleněné lahve, polystyren, obaly od jídla, plechovky, železo nebo instalatérské trubky. Celkem se nám podařilo uklidit jedenáct šedesáti litrových pytlů s odpadky. Takže za nás – „Dobrá práce, ukl!zeno!“

 Svoz pytlů od dětského domova nám pomohly zajistit služby města Valašské Klobouky, kterým děkujeme za spolupráci.

Mgr. Radka Šmídová Daňová, vychovatelka DD ve Smolině