Se začátkem nového roku jsme dostali příležitost zařadit lekce canisterapie do vzdělávacího procesu našich žáků. Během těchto lekcí jsme měli možnost setkat se nejen se psem, ale navštívilo nás i štěňátko či kocourek. Společně s našimi chlupatými pomocníky se žáci zapojili do různých aktivit, které posilují jejich dovednosti, povzbuzují jejich rozvoj a zlepšují atmosféru a klima ve třídě.

Canisterapie je pro žáky naší školy velmi přínosná, neboť setkání se zvířetem, zejména pokud je prováděno terapeutickými metodami, jim pomáhá překonat strach ze zvířat, budovat s nimi vztah, učí je vnímat zvířata a zároveň rozvíjí jejich pozorovací schopnosti. Vedle účinného odreagování posiluje canisterapie jemnou i hrubou motoriku, verbální i neverbální komunikaci a sociální dovednosti.

Naši žáci si během těchto setkání užívali nejen pohlazení, ale měli možnost poznat, co to obnáší být canisterapeutickým psem, jak probíhá rehabilitační polohování a jak dotek terapeutického psa pomáhá lidem. Spolu s pejsky si mohli vyzkoušet také roli trenéra, absolvovat parkour a vyzkoušet si i péči o pejska.

Ačkoliv někteří žáci měli při první lekci obavy, nakonec překonali svůj strach a zapojili se do všech činností. S nadšením pak vyhlíželi každé další setkání.

Více fotek naleznete zde.