Vážení rodiče,

informujeme, že v části dětského domova (jedna rodinná skupinka) evidujeme případy infekčního onemocnění kůže, roztočem zákožkou svrabovou.

Onemocnění se projevuje zarudlými pupínky a svěděním, které postupně sílí. Přenos je možný pouze přímým kontaktem s dotyčnou osobou.

Dětský domov včetně internátu je do konce týdne uzavřen a probíhají zde nutná hygienická opatření a preventivní přeléčení všech (i neinfikovaných) dětí. Případy jsou v šetření s lékařem i Krajskou hygienickou stanicí.

Škola je v provozu pro dojíždějící žáky. I zde probíhají preventivně hygienická opatření tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost přítomných žáků, denní režim ani aktivity žáků.

Prosíme, aby si žáci odnesly veškeré věci domů k vyprání a dezinfekci.

Tímto vás také prosíme o zvýšenou kontrolu dětí, pokud se u vás vyskytnou příznaky nákazy, okamžitě navštivte dětského lékaře.

Žádná jiná opatření či omezení v současné době nejsou nutná.

Za tým DD, ZŠ a PRŠ Valašské Klobouky

Zástupkyně ředitele

Mgr. Eva Bartošáková