Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších úprav na den 18. listopadu 2022 volný den ředitele. Volný den bude využit k dokončení prací na opravě sociálního zařízení v souvislosti s havárií kanalizace.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni, včetně zveřejnění na internetových stránkách zařízení.

Ve Smolině 7.11.2022

Mgr. Josef  Fusek, ředitel zařízení