Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších úprav  na dny 24. a 25. října 2022 volné dny ředitele na pracovišti ve Smolině.

Vyhlášení volných dnů se netýká  odloučeného pracoviště v Návojné .

Volné dny jsou vyhlášeny z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace pod budovou v části škola, bude trvat několik dní, a proto je vhodné tyto volné dny využít v návaznosti na  dny podzimních prázdnin.

Žáci a rodiče budou této skutečnosti informováni, včetně zveřejnění na internetových stránkách zařízení.

Ve Smolině 14.10.2022

Mgr. Josef  Fusek, ředitel zařízení