Ve středu 8. června se v naší škole v Návojné konal již 3. ročník Písničkového a básničkového dne.

Všichni žáci byli řádně připraveni. Snažili se o co nejlepší svůj výkon jak v přednesu tak i ve zpěvu. Všechny výkony byly ohodnoceny porotou na jedničku. Jelikož úsilí všech dětí bylo velmi vyrovnané, nemohla porota hodnotit nijak jinak než prohlásit za vítěze všechny zúčastněné. Děti dostaly upomínkové diplomy a balíčky se sladkostmi.

Nám pedagogům byly velkou odměnou spokojené a šťastné tváře našich zpěváků a recitátorů.