Písničku o zvonech na klobuckéj věži dobře známe a když je příležitost, rádi si ji zazpíváme. V pátek 10. června 2022 večer jsme se tedy vydali  na věž kostela ve Valašských Kloboukách, abychom zjistili, jak to vlastně s těmi zvony je.

V tento den se totiž konala Noc kostelů, a tak nebyl problém se do věže dostat. Statečně jsme vystoupali po dřevěných schodech, i když pro některé děti to byla velká zkouška odvahy. Strmé schodiště  nás nakonec přivedlo ke zvonům tak blízko, že jsme si na ně mohli sáhnout.  Ochotný pan průvodce nám pak o nich vyprávěl  spoustu zajímavostí a výška, z níž jsme při tom malými okny pozorovali město pod námi, nás natolik uchvátila,  že na známou písničku nikdo ani nepomyslel. Škoda. Alespoň však  máme dobrý důvod vystoupat ke klobuckým kostelním zvonům zase za rok a písničku si zanotovat. Nakonec – musíme přepočítat i ty schody, které k nim vedou. Letos jsme se na počtu neshodli a to znamená, že někdo z nás  někde udělal chybu.

Tak zase za rok na klobuckéj věži.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD