Už po mnoho let se naše děti pravidelně zapojují do Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá CHARITA České republiky. Tříkrálové koledování se i ve smolinském  dětském domově vlastně stalo již tradicí. Děti při něm získávají  pocit sounáležitosti s prostředím, v němž žijí a uvědomují si,  že i ony tímto způsobem mohou pomáhat druhým lidem.

V rámci letošní Tříkrálové sbírky mohli tedy obyvatelé Smoliny opět přivítat na prahu svých domů i koledníky z dětského domova. V doprovodu pana Mgr. Pavla Mikulčíka přinášeli naši tři králové do jednotlivých rodin nejen starobylou tradici ale i poselství lidské snášenlivosti, pokory, štědrosti a snad i radosti.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD