Už mnoho měsíců žijeme v naší krásné zemi jinak, než jsme byli zvyklí. Součástí našich životů se totiž stala nemoc, jejíž jméno skloňujeme každý den nesčetněkrát. 

Mnoho věcí se změnilo, mnoha věcem jsme  se museli přizpůsobit. Koloběh života však  nelze zastavit, a tak i nadále  prožíváme chvíle smutné i radostné. K těm radostným  určitě patří i právě uplynulý čas vánoční. Jsme  rádi, že ani v této těžké době nezůstaly děti z dětského domova ve Smolině okolnímu světu lhostejné. Chtěli bychom tedy na tomto místě poděkovat všem lidem dobré vůle (z blízkého i vzdáleného okolí), kteří přispěli k tomu, že i tentokrát byly Vánoce v našem dětském domově klidné a spokojené, plné dárků a dětské radosti.

Přejeme sobě i jim do nového roku, abychom měli odvahu jako slunce, které navzdory všemu trápení na světě, vychází každé ráno.

za všechny velké i malé obyvatele smolinského dětského domova

Sáblíková Eva, vychovatelka