Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších úprav  na dny 20., 21. a 22. prosince 2021 volné dny ředitele.

Volné dny jsou vyhlášeny z důvodu aktuálního stavu  epidemie  v kraji.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni, včetně zveřejnění na internetových stránkách zařízení.

Ve Smolině 9.12.2021

Mgr. Josef  Fusek, ředitel zařízení