Opatření proti šíření nemoci COVID-19 letos způsobila, že jsme si mohli sami vybrat termín pro realizaci  akce Noc s Andersenem, která se  běžně koná začátkem dubna u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Děti z našeho dětského domova podstoupily zkoušku trpělivosti a na andersenovskou noc si počkaly až do konce srpna. Čekání se jim však určitě vyplatilo.  Poslední dva dny  letošních letních prázdnin  měly  pak možnost prožít zcela netradiční noc. Byla plná povídání, smíchu, čtení, zpívání u táboráku a plnění různých úkolů. Jedinečnou kulisu všem účastníkům dělalo hvězdnaté nebe nad hlavou a vůbec nevadilo, že se do rána proměnilo v šedou houbu plnou vody. Na náladu letošních andersenů a andersenek ze smolinského dětského domova to nemělo žádný vliv. Pan Andersen by se asi divil. Zato kluci z Rychlých šípů by nám možná i trochu záviděli tajemný příběh o hliněném Golemovi,  spaní ve stanech, nocování v chatě ve společnosti dvou malých plšíků či rozeznávání podivných zvuků noční krajiny, které mohlo směle konkurovat jejich Záhadě hlavolamu.

Taková byla naše letošní Noc s Andersenem – pohádková, tajemná i dobrodružná.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD