V  měsíci květnu jsme se připojili ke  2. ročníku soutěžní výzvy Kamarádi z ptačí říše, kterou vyhlásila Líska, z. s.  v rámci osvětové kampaně Ptáci – žijí tady s námi.

Kamarádům z ptačí říše s dětmi  pravidelně pomáháme a nepovažujeme to za nic zvláštního. Náš dětský domov  totiž leží na okraji obce, takže na louky a do lesa máme celkem  blízko. Kolem budovy se rozprostírá  zahrada s ovocnými i okrasnými stromy a keři.  Není tedy problém ptáky v případě potřeby přikrmovat (krmítka jsme si letos i sami vyráběli) nebo v létě instalovat pítko pro žíznivé opeřence. Do koruny jednoho stromu jsme umístili také budku – sýkorník a se zvědavostí jsme sledovali, zda se v ní letos někdo zabydlí. Nakonec jsme zjistili, že budka nezůstala prázdná a její obyvatelé se mají čile k světu. Příjemným překvapením pro nás bylo i to, že jsme od organizátorů výzvy obdrželi balíček s drobnými dárky a  poděkováním za splnění vyhlášených úkolů.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD