V pátek 28. května 2021 v podvečer  jsme se se skupinou našich starších dětí zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku rodiny Valčíkových ve Smolině.

Každoročně v květnových dnech si na tomto místě lidé připomínají období druhé světové války. Připomínají si odvahu československých parašutistů, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Heydricha, nelítostného nacistu a spoluautora takzvaného konečného řešení židovské otázky.  Připomínají si všechny, kdož tenkrát v naší zemi  přinesli svobodě a míru oběti nejvyšší – svoje životy. Jedním z účastníků atentátu byl  i smolinský rodák, plukovník in memoriam, Josef Valčík. S jeho jménem  je dětský domov ve Smolině  úzce spojen nejen tím, že číslo popisné budovy našeho zařízení je číslem popisným Valčíkova rodného domu, ale také tím, že  v říjnu roku 1968 nám byl udělen čestný název Dětský domov a základní škola kpt. Josefa Valčíka. Od těch dob uplynulo hodně času. Mnohé se změnilo, ale vzpomínka zůstává. I proto leží každoročně kytice květů od velkých i malých obyvatel smolinského dětského domova u pomníku Josefa Valčíka a jeho blízkých.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD