Jsou místa, kde je člověku dobře. Takovým místem se pro naše děti stalo  Envicentrum ve Vysokém Poli, kam jsme  letos  zavítali ve dnech 4.  až  5. března.

Po příjezdu byly děti opět ve svém živlu. Sledovaly zvířata, běhaly po dvoře a lese. Zkrátka nevěděly, co dělat dříve. Rády se však aktivně zapojily i do připraveného fáborkového běhu. Díky rychlosti, postřehu a orientaci v přírodním terénu všechny děti závod zvládly bez problémů. Odměnou jim byla naše letošní první špekáčková  opékačka.  Vrcholem tohoto prázdninového pobytu na Envicentru byl ovšem polodenní výlet na  Klášťov. Tato tajemná hora leží hodně vysoko a v celkem nepřístupném terénu.  Proto jsme první část cesty absolvovali  upravenou  Pragou V3S (tzv. vétřieskou) a nutno říci,  že  jízda po blátivé lesní cestě plné výmolů byla pro nás všechny opravdu nezapomenutelným zážitkem. Na samotný vrchol hory jsme však museli vystoupat pěšky.  Příroda a daleké výhledy do krajiny nám pak byly odměnou za naše snažení. Po oba dva dny nám počasí velmi přálo a celou dobu nás na Envicentru doprovázela naše kamarádka Radka Brtišová, které tímto děkujeme. Na Envicentrum do Vysokého Pole se rádi vracíme. Je to místo, které nám přirostlo k srdci.

Bc. Božena Naňáková, vychovatelka DD