Ředitel školy DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlín v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařizuje karanténu pro žáky, kteří pobývali s rodinami během jarních prázdnin v Itálii.
Žáci zůstanou v režimu domácí výuky 14 dní jako omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

Zároveň ředitel školy žádá rodiče, aby ho informovali do pondělí 9.3.2020 o skutečnosti, že tuto oblast navštívili.