Poslední dny v září se věnovaly děti společně s vychovateli z dětského domova ve Smolině úklidu odpadků v jejich okolí. Letos se jednalo o náš druhý úklid v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Tyto podzimní úklidy probíhaly ve více etapách a také v několika skupinách, které uklízely nepořádek na různých místech v okolí dětského domova. V počtu celkem osmnácti účastníků, z nichž bylo třináct dětí, se nám podařilo uklidit odpadky v ulicích obce, na dětském hřišti, v některých přilehlých lesech a také v příkopech podél hlavní cesty na Valašské Klobouky.

Úklidy probíhaly v pozitivně laděném duchu, děti byly aktivní a zapálené pro věc. Jen ve vzduchu stále visel ten nešťastný fakt, že si stále spousta lidí neuvědomuje nebo nechce uvědomit, že planetu máme jen jednu a chová se k ní nezodpovědně. O tom svědčí právě i zhruba 36 kilogramů odpadků, které jsme s dětmi sesbírali.

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka DD